Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Staking 15 maart 2019

27 februari 2019

Wellicht heeft u al via de media vernomen dat er op vrijdag 15 maart aanstaande wordt gestaakt in het onderwijs. Hierbij wil ik u informeren over achtergronden en de effecten van de actie voor de VSO Ortolaan Roermond.

De AOb en FNV roepen alle leden op in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) om 15 maart te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Ons schoolbestuur, de Aloysius Stichting, respecteert de staking op 15 maart als actiemiddel. In een teamvergadering heeft ons team uitgesproken te gaan staken op vrijdag 15 maart.

Wij zijn als school verantwoordelijk voor het opvangen van de leerlingen. Echter doordat er deze dag geen personeel aanwezig is, verzoeken wij u om voor deze dag de opvang van uw zoon/dochter te regelen. Op maandag 18 maart starten de lessen weer volgens het gebruikelijke rooster.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Bart Waijers,
Directeur VSO Ortolaan Roermond

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl