Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Uitkomst zitting Ondernemingskamer Amsterdam

29 augustus 2019

Vandaag is er een zitting geweest van de Ondernemingskamer in Amsterdam over een geschil tussen de scholen voor speciaal onderwijs De Spoorzoeker en De Ortolaan Roermond enerzijds en de Mutsaersstichting/De Wijnberg anderzijds. Beide partijen werken samen in de coöperatie KEC de Donderberg in Roermond.

Uitspraak
Het geschil gaat met name over de kosten die de Mutsaersstichting in rekening wil brengen bij de coöperatie. Het onderwijs en de begeleiding van leerlingen is niet in het geding.

Tijdens de zitting hebben Aloysius Stichting enerzijds en de Mutsaersstichting/De Wijnberg anderzijds afgesproken opnieuw in gesprek te gaan over de voorwaarden van de samenwerking. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het bestuur van de coöperatie in de komende periode.


Achtergrond

De scholen voor speciaal onderwijs De Spoorzoeker en De Ortolaan Roermond - die deel uitmaken van de Aloysius Stichting - werken samen met de Mutsaersstichting en Onderwijsstichting De Wijnberg. Voor die samenwerking is de coöperatie KEC de Donderberg in Roermond opgericht. Die coöperatie is ook eigenaar van het gebouw waarin De Spoorzoeker en De Ortolaan zijn gevestigd.

Over de samenwerking in de coöperatie is een geschil ontstaan. Mutsaersstichting en Onderwijsstichting De Wijnberg hebben ervoor gekozen om dit geschil voor te leggen aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam die deze zaak vandaag in een zitting behandelde. Het geschil gaat met name over geld. Wat mag de Mutsaersstichting in rekening brengen bij de coöperatie, wie moet de kosten van de coöperatie dragen en wie mag bepalen hoe de begroting van de coöperatie er uit ziet? Het gaat hierbij om de financiën van de coöperatie. De financiën van De Spoorzoeker en De Ortolaan Roermond worden bepaald door de Aloysius Stichting en zijn niet in het geding.

Inspectiebezoek 11, 16 en 23 september

Op verzoek van Aloysius heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Aloysius Stichting en de Inspectie van het Onderwijs. Dat heeft ertoe geleid dat de Inspectie een specifiek onderzoek gaat uitvoeren op locatie KEC de Donderberg. Bij het onderzoek is ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) betrokken. Aloysius ziet het specifiek onderzoek, dat gaat plaatsvinden op 11, 16 en 23 september 2019, met vertrouwen tegemoet. De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage en besproken met het bestuur van de Aloysius Stichting.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl