Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

19 partners tekenen nieuw convenant ‘Veiligheid in en om school’

29 november 2016

19 partners tekenen nieuw convenant ‘Veiligheid in en om school’

De missie: incidenten op school voorkomen

 

Om de veiligheid in en rondom school beter te kunnen waarborgen, hebben bijna twintig partijen in Midden-Limburg de krachten gebundeld in een nieuw convenant. Meer dan ooit zijn de inspanningen erop gericht om ongewenst gedrag vroegtijdig te signaleren en zo incidenten te voorkomen. Daarbij richten de vernieuwde afspraken zich nadrukkelijk op de problemen van deze tijd, zoals online pesten, het verspreiden van seksueel getinte foto’s of filmpjes, loverboys en radicalisering.

Het convenant ‘Veiligheid in en om school’ werd donderdag 24 november ondertekend bij Gilde Opleidingen in Roermond. Negentien betrokken partners* in deze regio zetten hun handtekening onder een geactualiseerd pakket aan afspraken.

Preventie is het sleutelwoord in de nieuwe overeenkomst, waarin de partijen afspraken hebben gemaakt over de aanpak van ongewenst gedrag en incidenten in en rondom de school. Met leerlingen die bij herhaling de gedragsnormen overschrijden, gaat de school intensief in gesprek. Bekeken wordt waar de problemen vandaan komen en welke ondersteuning nodig is om het gedrag te veranderen. De school kan daarbij de expertise en hulp van de partners inroepen. Daarnaast gaan de partners samen actiever optreden tegen incidenten. Per vergrijp zijn de onderlinge taken, plichten en verantwoordelijkheden strak verdeeld en treedt er een stappenplan in werking. Bijvoorbeeld wanneer de school aangifte doet, de ouders informeert of ondersteuning inschakelt en wat de rol is van de politie, het openbaar ministerie en hulpverlenende instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD.

 

De school moet een omgeving zijn waar leerlingen en docenten zich op hun gemak voelen en veilig kunnen leren en werken. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Strafbare feiten en ongewenst gedrag manifesteren zich overal in de samenleving en dus ook in het onderwijs. Denk aan vechtpartijen, diefstal, vandalisme, (seksuele) intimidatie, pesten en drugsgebruik. Doordat de maatschappij verandert en zichtbaar verhardt, krijgen ook scholen met andere vormen van agressie te maken zoals cyberpesten, het verspreiden van seksueel getinte foto’s en filmpjes, loverboys en radicalisering. Door ook hier goede afspraken over te maken, kunnen partijen elkaar sneller vinden en krachtiger optreden en wordt het makkelijker om incidenten tegen te gaan, zo is de gedachte achter het convenant. Scholen beloven bijvoorbeeld dat ze alles in het werk stellen om pesten – zowel op school als online - te voorkomen. Zodra er een incident wordt gemeld, gaat de school met alle betrokken partijen (slachtoffer, dader, ouders, docenten en medeleerlingen) in gesprek om tot een oplossing te komen. Verder zijn scholen alert in het signaleren van jongeren met radicale opvattingen. Bij zorgelijke signalen van radicalisering worden alle netwerken aangeboord. Gezamenlijk wordt dan bekeken welke interventie er nodig is.

 

Burgemeester Rianne Donders-de Leest van Roermond: “Door heldere afspraken met elkaar te maken, willen we ervoor zorgen dat onze jeugd veilig naar school kan. Dát is het doel. Het vorige convenant uit 2008 was te statisch en niet meer op alle onderdelen actueel. De wereld is in beweging, er zijn nieuwe vraagstukken op ons afgekomen. Een school kan die natuurlijk niet in haar eentje beantwoorden. Alleen door het samen te organiseren kunnen we de veiligheid waarborgen. Met dit dynamische convenant kunnen we beter onze kennis delen en vroegtijdig inspelen op wat er om ons heen gebeurt.”

 

 

* Het convenant ‘Veiligheid in en om school’ is getekend door de volgende partijen:

 

- Stichting Onderwijs Midden-Limburg

- Gilde Opleidingen

- Citaverde College Roermond

- de Aloysius Stichting

- Praktijkonderwijs Roermond

- Mgr. Hanssenschool

- Herman Broerenschool

- ZMLK ‘de Maaskei’ Heel

- de politie

- Stichting Halt

- Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

- Veiligheidsregio Limburg-Noord / GGD Limburg-Noord

- Openbaar Ministerie Limburg

- Gemeente Beesel

- Gemeente Echt-Susteren

- Gemeente Leudal

- Gemeente Maasgouw

- Gemeente Roerdalen

- Gemeente Roermond

 

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl