Leestijd 1 - 2 min
De Ortolaan Roermond en Gilde Opleidingen laten het Entree-examentraject voor leerlingen zo goed mogelijk verlopen
Om ieders talent maximaal te laten groeien, biedt De Ortolaan in Roermond ook maatwerk in certificering en diplomering. Leerlingen kunnen vmbo-staatsexamen doen en wie de leerroute arbeid volgt, kan branchegerichte certificaten halen, of een Entree-diploma. Dit laatste organiseert de school sinds dit schooljaar samen met Gilde Opleidingen in een zogenoemd extraneustraject. Leerkracht Maartje Emonts van De Ortolaan en Marcel Heldens van Gilde Opleidingen vertellen er meer over.

Een Entree-diploma kan een mooie opstap zijn naar verdere voorbereiding voor de arbeidsmarkt, of mogelijk naar een mbo-opleiding op niveau 2. Hoe dan ook doet zo’n diploma veel goeds voor het zelfvertrouwen van leerlingen. Sinds dit schooljaar werken Maartje Emonts en Marcel Heldens intensief samen om het examentraject voor leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen.

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het portfolio en het stageboek. Daarnaast evalueren Maartje en Marcel het onderwijstraject regelmatig en evalueren ook met leerlingen en ouders. Dan wordt ook studieadvies gegeven.

Bij positieve evaluaties mogen de leerlingen deelnemen aan de examens die plaatsvinden op De Ortolaan, bij Gilde Opleidingen en bij het leerbedrijf, via de Proeve van Bekwaamheid. Dat is een opdracht die een jongere uitvoert in het leerbedrijf of in een gesimuleerde situatie.

Maartje en Marcel in de praktijk bij Gilde Opleidingen.

Extra gemotiveerd

“Het is belangrijk dat onze leerlingen meedoen in de ‘echte’ maatschappij”, vindt Maartje. “Door examen te doen op de werkvloer bij Gilde, merken we dat leerlingen extra gemotiveerd zijn. Dat maakt het nog belangrijker voor ze dan wanneer ze alleen hier op school bij mij laten zien wat ze kunnen voor hun diploma, zoals voorheen.”

Al een beetje thuis in het mbo

Leerlingen kunnen met een Entreediploma ook uitstromen naar arbeid. Dit jaar stroomt honderd procent van De Ortolaan-leerlingen uit naar niveau 2. Voor deze jongeren is het voordeel van het examentraject ook dat zij zich al een beetje thuis voelen in het mbo en wennen aan de manier van leren en werken daar, denkt Marcel. “Dat maakt de drempel straks weer wat lager.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst juni 2021

De Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl