Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

VSO de Ortolaan

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl

 

Directeur

Bart Waijers Bart.Waijers@aloysiusstichting.nl

 

Coördinator intern

Ron Mennen Ron.Mennen@aloysiusstichting.nl

 

Coördinator extern

Ron Mennen Ron.Mennen@aloysiusstichting.nl

 

Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.
 

Veiligheidscoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern begeleider de volgende stap. Bij ons is dat Ron Mennen die u kunt bereiken via 0475-783603

Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de directeur Bart Waijers.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Sanne Dijcks, kan u hierin ondersteunen.

 

De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout