Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

VSO de Ortolaan Kennis en Expertisecentrum de Donderberg Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl

 

Directeur

Bart Waijers Bart.Waijers@aloysiusstichting.nl

 

Coördinator intern

Mariëtte van de Laar mariette.vandelaar@aloysiusstichting.nl

 

Coördinator extern

Ron Mennen. ron.mennen@aloysiusstichting.nl

 

Veiligheidscoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern begeleider de volgende stap. Bij ons is dat Mariëtte van de Laar die u kunt bereiken via 0475-320805.

Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de directeur Bart Waijers.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Sanne Dijcks, kan u hierin ondersteunen.

De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout

 


Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl