Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

VSO de Ortolaan

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl

 

Directeur

Bart Waijers Bart.Waijers@aloysiusstichting.nl

 

Coördinator intern

Ron Mennen Ron.Mennen@aloysiusstichting.nl

 

Coördinator extern

Ron Mennen Ron.Mennen@aloysiusstichting.nl

 

Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.
 

Veiligheidscoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern begeleider de volgende stap. Bij ons is dat Ron Mennen die u kunt bereiken via 0475-783603

Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de directeur Bart Waijers.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Sanne Dijcks, kan u hierin ondersteunen.

 

De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout