Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

VSO de Ortolaan / OPDA / Expertisecentrum Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl

 

Veiligheidscoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern begeleider de volgende stap. Bij ons is dat Mariette van de Laar die u kunt bereiken via 0475-320805.

Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de interim directeur Maurice van Dijk.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Sanne Dijcks, kan u hierin ondersteunen.

De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout

 


Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl