Ouderbetrokkenheid

Het is bewezen: leerlingen met ouders die ook betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind, doen het beter. Wij investeren graag in de relatie met ouders en streven naar een goede samenwerking. Zo zijn ouders nauw betrokken bij het maken van het ontwikkelingsperspectief.

Daarnaast nodigen wij ouders uit mee te helpen bij activiteiten op school. Te denken valt aan kerstactiviteiten, uitstapjes, sportdag enz.

Heeft u hier interesse in? Geef dit dan aan bij de mentor van uw kind.