News folder

De Ortolaan Roermond (vso) bouwt met succes aan een sterke en bruisende school.

Na een roerige tijd bouwt de commissie van begeleiding (cvb) van De Ortolaan Roermond (vso) met collega's aan een sterke en bruisende school.
News folder

Leerlingen van De Ortolaan Roermond zijn klaar voor hun mondelinge examens

Examenco÷rdinator Anouk van De Ortolaan Roermond is er klaar voor. Kom maar op met die examens! Gelukkig denken de leerlingen er ook zo over.
News folder

Dankzij samenwerking met Het Goed ontwikkelen leerlingen van De Ortolaan Roermond hun werknemersvaardigheden op de 'echte' werkvloer

Via een doordacht stageprogramma bereidt De Ortolaan Roermond leerlingen goed voor op een baan of vervolgonderwijs. Het Goed is daarin partner.
News folder

De Ortolaan Roermond maakt flink werk van cultuureducatie

Cultuureducatie heeft een vaste plek gekregen in het onderwijs op De Ortolaan Roermond. De school trekt op met verschillende cultuurpartners.
News folder

Projectonderwijs op De Ortolaan Roermond slaat enorm aan bij leerlingen en bereidt ze goed voor op vervolgonderwijs

De Ortolaan organiseert elk jaar een bijzonder project waarbij leerlingen leren samenwerken, vakoverstijgend leren en de wereld ontdekken.
News folder

VSV-makelaar brug tussen vso en mbo

Eric Vestjens is VSV-makelaar in Noord-en Midden-Limburg. Hij doet er alles aan om jongeren aan een startkwalificatie te helpen.
News folder

Stageco÷rdinator Karen blij met Bruggen Bouwen

Karen Backes van de Ortolaan is blij met Bruggen Bouwen: kansen voor haar leerlingen.

De Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl