Missie Ortolaan Roermond

De Ortolaan bereidt als partner in Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg jongeren voor op hun toekomstige plaats in de samenleving. Wij zijn er voor jongeren van 12 tot 21 jaar die specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. Wij richten ons ook op hun ouders en werken nauw samen met onze netwerkpartners on onderwijs en jeugdhulp. Samen bieden wij een integraal aanbod van onderwijs en jeugdhulp.


Wij bieden leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma, in een leeromgeving die ontwikkeling optimaal stimuleert, die is afgestemd op de leefwereld van jongeren en die leerlingen tot hun recht laat komen.

 

Wij sluiten aan bij de missie en visie van de Aloysius Stichting, waartoe onze school behoort.

 

Kernwaarden

Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie zijn de kernwaarden van waaruit wij bij Aloysius werken.


Daarnaast vinden wij op De Ortolaan de volgende begrippen heel belangrijk in ons dagelijks werk:
• Kansen en mogelijkheden bieden aan iedere leerling
• Het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers staat voorop
• Waardering voor leerlingen, ouders en elkaar
• Openheid en plezier in ons dagelijks werk
• Betrokkenheid bij onze leerlingen
• Voorbeeldgedrag van ons allemaal