Contactmomenten

Het schooljaar wordt begonnen met een algemene ouderavond waarin u uitleg krijgt over de gang van zaken op school en het komende schooljaar.

Daarnaast vinden in deze week individuele startgesprekken plaats met de mentor.

In dit gesprek zullen de verwachtingen voor het komende schooljaar besproken worden.

 

2 keer per jaar vinden er rapportgesprekken plaats. U ontvangt de uitnodiging hiervoor en het ontwikkelperspectief per post thuis. Het ontwikkelperspectief kunt u thuis in alle rust doornemen en bij akkoord ondertekenen. U kunt bij de mentor voor het gesprek aangeven of u specifieke vragen heeft voor de mentor of een vakdocent. Het rapportgesprek zal gaan over de resultaten van uw kind.

 

Uiteraard kan men, indien men dat tussentijds nodig acht, altijd contact opnemen met de mentor voor een gesprek. Dit kan telefonisch of via de mail.

Daarnaast maakt de mentor bij de start van het schooljaar afspraken met ouders over de wijze van contact omtrent de betreffende leerling.

 

Een goede communicatie tussen leerling, ouders en mentor is van groot belang bij het goed laten verlopen van de samenwerking en het onderwijs. Wanneer er belangrijke zaken zijn vinden wij het fijn als deze gemeld worden.