Contactmomenten

Het schooljaar wordt begonnen met een startgesprek. Leerling, met ouder(s)/verzorger(s) en mentor, gaan in gesprek om de verwachtingen voor het komende schooljaar helder te krijgen.

 

Wanneer de rapporten klaar zijn en de ontwikkelingsperspectieven zijn op- of bijgesteld, worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek op school. De documenten worden dan met ouder(s)/verzorger(s) en leerling doorgenomen. Wanneer dat gebeurd is en alle partijen gaan akkoord, worden de documenten ondertekend.

 

Uiteraard kan men, indien men dat tussentijds nodig acht, altijd contact opnemen met de leraar voor een gesprek. Dit kan telefonisch of via de mail.

Daarnaast maakt de mentor  bij de start van het schooljaar afspraken met ouders over de wijze van contact omtrent de betreffende leerling.

 


Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl