Visie Ortolaan Roermond

Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen en in hun vermogen om zich te ontwikkelen. Door die ontwikkeling op didactisch, pedagogisch en sociaal-emotioneel terrein volop te stimuleren, dragen wij eraan bij dat jongeren succesvol starten in vervolgonderwijs, dagbesteding of werk.


Wij bieden een haalbaar perspectief en werken daar samen met de leerling en zijn/haar ouders naartoe. Wij bieden goed onderwijs, dagen leerlingen uit en houden rekening met hun mogelijkheden en beperkingen.


De basis voor ons onderwijs is een veilige leeromgeving, die wij creëren door structuur te bieden en door een goede relatie op te bouwen met onze leerlingen. Wij zijn voorspelbaar in ons gedrag en onze regels. Leerlingen kunnen bij ieder van ons terecht.