Alle klassen gaan aan de slag met TOPs!

TOPs! draagt bij aan een positief en veilig school- en leerklimaat doordat schoolbreed op een duidelijke en eenduidige manier wordt gewerkt aan gewenst gedrag. TOPs! kent een positieve benadering: belonen van gewenst gedrag in plaats van straffen van ongewenst gedrag. Door vaste werkwijzen en lesbijeenkomsten ontstaan er rust, meer veiligheid en een betere sfeer.

TOPs! vergroot de zelfregie van leerlingen door betere sociale vaardigheden, agressieregulatie en moreel redeneren. Leerlingen worden sociaal vaardiger en krijgen betere relaties met klasgenoten en docenten. Ze laten meer verantwoordelijkheid zien en meer zelfregie. Zodat ze beter zijn voorbereid op hun toekomst en een succesvolle participatie in de maatschappij.