Leestijd 2 - 3 min
Betere kansen op de arbeidsmarkt
VSV-makelaar brug tussen vso en mbo
Eric Vestjens schakelt als VSV-makelaar in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
In Noord- en Midden-Limburg doen onderwijs en overheden er alles aan om voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen en jongeren een startkwalificatie te laten halen. Met zo’n kwalificatie van (minimaal) havo of mbo-niveau 2, hebben zij immers meer kansen op de arbeidsmarkt. Eric Vestjens is vanuit Aloysius VSV-makelaar. Met zijn collega-makelaars zet hij zich in om jongeren aan die noodzakelijke startkwalificatie te helpen. Of om ze, als ‘school’ er niet in zit, te adviseren over te stappen naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

Er is één kernteam van twaalf makelaars actief in RMC-regio* , die werken in het voortgezet onderwijs en het mbo. Doel is het terugdringen van het aantal VSV’ers door middel van één doorlopende aanpak, met de begeleiding die erbij nodig is. Dat laatste is belangrijk, zeker voor minder zelfredzame jongeren. Eric: “Ik vervul de brugfunctie tussen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het reguliere mbo.”
Leerlingen die van de Widdonckschool in Weert, De Ortolaan in Roermond en De Ortolaan in Heibloem overstappen naar het mbo, zijn tijdig in beeld. “Wij kijken mee tijdens die overstap en organiseren zo nodig een warme overdracht”, legt Eric uit. Loopbaanoriëntatie, goede voorlichting, meeloopdagen: dat helpt allemaal om bewust te kiezen.

*RMC staat voor Regionaal
Meld-en Coördinatiepunt
dat voortijdig schoolverlaten
monitort.

Steeds betere afstemming

“De drie Aloysiusscholen hebben samen enorme slagen gemaakt in de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)”, merkt Eric. “Er ontstaat ook wat betreft de doorgaande onderwijslijnen steeds meer inzicht in wat het mbo vraagt. Zo stemmen we steeds beter op elkaar af als vso en mbo.”
Is die keuze eenmaal gemaakt, dan neemt iedere leerling het digitale doorstroomdossier mee, waarin ook de ondersteuningsbehoefte staat. “Zo kan het mbo zich goed voorbereiden en meteen de juiste hulp bieden. Zo nodig gaan we aanvullend extra in gesprek met een jongere en zijn ouders, zodat thuis ook duidelijk is welke ondersteuning geboden kán worden. Alle partners trekken in het laatste ‘transitiejaar’ op het vso al samen op.”

Andere pet: ondersteuning Entree

Eric is niet alleen VSV-makelaar. Hij heeft ook een andere pet op, die van ambulant ondersteuner van mbo-instelling Gilde Opleidingen, onder meer bij de Entreeopleiding in Roermond.
Vanuit deze rol helpt hij jongeren die iets extra’s nodig hebben, onder meer bij de start in het mbo en zorgt ervoor dat ouders en eventuele jeugdhulp ook goed aangehaakt zijn of worden. “Je ziet dat de andere structuur en werkwijze in het mbo voor een aantal jongeren toch lastig is. Mijn ervaring in het speciaal onderwijs komt me goed van pas. Ik ben gewend om te denken vanuit de vraag: wat heeft deze jongere nodig?”
Eric ondersteunt niet alleen studenten, maar juist ook onderwijsteams. Zo organiseerde hij recent nog trainingen over het signaleren van drugsgebruik en het ontwikkelen van executieve functies. “Zo proberen we juist de onderwijsprofessionals te versterken.”

De VSV-makelaars zijn actief in RMC-regio Limburg-Noord (gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert). RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiepunt en dat monitort VSV. Benieuwd naar VSV-cijfers in uw regio of gemeente? Check dan onderwijsincijfers.nl en zoek op VSV.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Samen betekenisvol leren - sectorkrant Zuid mei 2019
relevante categorieën aansluiting arbeidsmarkt, Bruggen Bouwen, doorgaande leerlijnen

De Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl