Leestijd 3 - 4 min
Maatwerk voor Fedde
Hoe bieden we iedere leerling een passend toekomstperspectief?
Hoe bieden we iedere leerling een passend toekomstperspectief? Die gezamenlijke drijfveer zorgt ervoor dat De Ortolaan Roermond en Sint Ursula in Horn Fedde (14) na een maatwerktraject in het voortgezet speciaal onderwijs stap voor stap kan schakelen richting de syntheseklas van Sint Ursula.

“School en ik konden het in België niet goed met elkaar vinden”, zegt Fedde. Hij woonde jarenlang met zijn familie in ons buurland, maar kon er moeilijk aarden in het schoolsysteem. Eenmaal terug in Nederland, bleek de stap naar het havo te groot. Daarom gingen Feddes ouders praten met Sint Ursula in Horn. Wellicht zou de syntheseklas iets zijn?

De syntheseklas is kleinschalig, heeft twee mentoren die zelf ook een aantal vakken geven. Andere vakdocenten komen naar het syntheselokaal om hun lessen te geven. Er is veel structuur, ruimte voor persoonlijke begeleiding en extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Na maximaal drie jaar hebben leerlingen hun synthesetraject afgerond en leren dan volledig in het reguliere vmbo, havo of vwo.

Fedde en zijn mentoren van De Ortolaan Roermond.

Voorbereiding op De Ortolaan: gouden greep

“Fedde kan het havo cognitief prima aan”, vertelt Paulien Kluskens, orthopedagoog van Sint Ursula. Om ervoor te zorgen dat Fedde vol zelfvertrouwen zou kunnen starten in de syntheseklas – “we willen een nieuwe negatieve faalervaring voorkomen”- bleek een voorbereidingsperiode in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Ortolaan, een gouden greep.

Aan het schakelen

Met coördinator Ron Mennen van De Ortolaan, vroeg Paulien Kluskens een speciaal arrangement aan voor Fedde bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Fedde is inmiddels sociaal flink gegroeid in het vso en went nu op zijn nieuwe school door een dag per week mee te draaien in de syntheseklas. Dit wordt steeds meer opgebouwd.

“Ik ben aan het schakelen”, legt Fedde zelf uit. “Ik kan best eens boos worden. Nu leer ik steeds beter hoe ik dat kan beheersen. Ik denk altijd ver vooruit. Dat helpt me vaak, maar soms werkt het tegen mij. Dan kan ik er slecht tegen als het anders gaat dan ik had bedacht. Met dat soort dingen helpen ze mij op De Ortolaan. En dat gaat nu best goed.”

Veel afstemming

“Dit maatwerktraject lijkt voor Fedde heel goed uit te pakken”, merkt Paulien Kluskens. “Om Fedde thuisnabij onderwijs te bieden, was De Ortolaan de aangewezen school voor hem. Havo-onderwijs was daar wel nieuw, dus het vroeg veel inzet van de mentoren en veel afstemming met onze docenten. Zo kon Fedde op De Ortolaan vast gaan werken met onze planners en digitale methodes.”

"Wij bieden als school graag maatwerk, dus we zijn er voor gegaan"

Maatwerk: havo-aanbod

Ken Stassen en Roos Hoornick zijn de mentoren van Fedde op De Ortolaan. Aan schakeltrajecten werkten ze al vaker mee – ook in samenwerking met andere reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. Havo-onderwijs was nieuw.

“Wij bieden als school graag maatwerk, dus we zijn ervoor gegaan”, vertelt Ken. “Nu zijn we wel gewend om veel verschillende niveaus in de klas te hebben, dat scheelt.” Niettemin was het voor de mentoren veel werk om zich de havo-stof eigen te maken om Fedde goed les te kunnen geven. Het was het helemaal waard, vinden de twee.

Fedde en Paulien Kluskens van Sint Ursula.
Fedde samen in gesprek met zijn moeder (links) en zijn twee mentoren.

Fedde zien groeien geeft wow-gevoel

Roos: “Als je ziet hoe Fedde is gegroeid, geeft dat wel echt een ‘wow-gevoel! Fedde is een slimme havist. Samen met hem zijn we vooral aan zijn persoonlijke doelen gaan werken. Zo denkt hij in zijn enthousiasme graag mee in de klas als wij instructie geven en leert hij nu steeds beter om minder op anderen te reageren en zich op zijn eigen werk te richten.”

Een succesfactor is voldoende tijd, denken de mentoren. Zo werken zij op maandag altijd met z’n tweeën in de klas en dan merken zij hoe fijn het is om dan voldoende ruimte te hebben om even één op één met Fedde aan de slag te gaan. “Als duo kunnen we de taken ook verdelen en onze talenten inzetten”, zegt Ken. “Ik ben van huis uit geschiedenisdocent en geef dat vak dus, net als andere algemene vakken. Roos is sterk in de exacte vakken.”

"We kijken wat we samen voor Fedde kunnen betekenen"

Goede onderlinge communicatie

Goede onderlinge communicatie tussen de twee scholen, Fedde en zijn ouders is ook een cruciale voorwaarde om zo’n maatwerktraject te laten slagen. “We kijken wat we sámen voor Fedde kunnen betekenen”, verwoordt Paulien Kluskens, “en wat voor hem de beste plek is om zich goed te ontwikkelen. ” Ken en Roos vinden het mooi te zien hoe Fedde de regie neemt over zijn traject. Zo geeft hij het schakeltempo bijvoorbeeld heel goed aan. Fedde: “Ik kan het opbouwen op Sint Ursula en dat is fijn.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst juni 2021

De Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl