Leestijd 1 - 2 min

Van het voortgezet naar het gespecialiseerd onderwijs: die overstap bevalt Rens van der Wel nog altijd prima. “Ik heb mijn hart verpand aan het voortgezet speciaal onderwijs”, onderstreept hij. Op De Ortolaan Roermond is Rens mentor van een eindexamenklas vmbo-kader en organiseert school-brede projectweken. Met twee tweedegraadsopleidingen geschiedenis en maatschappijleer op zak, haalde Rens vorig jaar ook nog zijn pabodiploma.

“Hart verpand aan het voortgezet speciaal onderwijs”

Omdat het voortgezet speciaal onderwijs onder de Wet primair onderwijs valt, moest Rens de pabo halen om bevoegd les te kunnen geven in alle vakken. “Dat voelde wel wat vreemd omdat ik al twee tweedegraads-diploma’s had”, beaamt hij. “Toch had ik er best iets aan natuurlijk. Zo is een advies dat ik kreeg altijd blijven hangen: zorg dat je als leerkracht als ‘bamboe’ leert meebewegen met je leerlingen.”

Teamsupport

Rens kreeg een aantal vrijstellingen nadat hij via een bekwaamheidsonderzoek liet zien welke competenties hij al beheerste. “Een aantal collega’s hier was mij al voorgegaan op de pabo, die konden mij wel ondersteunen. Dat doe ik nu ook voor collega’s die nú de pabo doen.” Toch zegt Rens: “Mijn volgende opleiding kies ik graag zelf, niet omdat het móet.”

Uitdagingen genoeg

Rens kan zijn ambities zeker kwijt op De Ortolaan Roermond. Hij is betrokken bij onderwijsvernieuwingen, zoals vakoverstijgende projecten. De school werkt verder samen met het regulier onderwijs voor examinering van de mbo-opleiding Dienstverlening en Product waarvoor Rens ook lessen verzorgt. En dan zijn er nog plannen om havo-onderwijs te gaan bieden. Inderdaad: voldoende uitdaging voorlopig.

Dit artikel is ook verschenen in het jaarmagazine 2022-2023, klik hier voor het jaarmagazine.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel