Het Onderwijsperspectief

Samen met leerling en ouders maken wij een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat waar we naartoe werken en wat daarvoor de beste leerroute is. Wij volgen de individuele ontwikkeling van iedere leerling goed. Wat gaat al goed, wat zijn leeropbrengsten, hoe zelfredzaam is een leerling, hoe gaat het met gedrag en houding? Wij kijken naar de brede ontwikkeling: cognitief en sociaal-emotioneel.


Minimaal één keer per jaar bespreken we het ontwikkelingsperspectief en resultaten samen met de leerling en zijn/haar ouders in een rapportgesprek.

Tussentijds is het altijd mogelijk om een gesprek aan te vragen met de mentor over de voortgang.

 

 

 


De Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl