Het maatwerk van de Ortolaan Roermond...

Wat leerlingen bij ons leren, sluit aan bij instroomeisen van het regulier voortgezet onderwijs, mbo of bij de wensen van werkgevers of dagbestedingscentra. Per leerweg hebben wij onze leerroutes afgestemd op het eindniveau dat een leerling nodig heeft om succesvol te zijn in vervolgonderwijs of arbeid.

Wij sluiten ons onderwijsaanbod en onze begeleiding aan op de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.