Het maatwerk van de Ortolaan Roermond...

Wij sluiten ons onderwijsaanbod en onze begeleiding aan op de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. De vraag van de leerling staat dus centraal: wij passen ons onderwijs, modules en begeleiding zoveel mogelijk aan, aan wat een leerling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied vraagt.

Wat leerlingen bij ons leren, sluit aan bij instroomeisen van het regulier voortgezet onderwijs, mbo of bij de wensen van werkgevers of dagbestedingscentra. Per leerweg hebben wij onze leerroutes afgestemd op het eindniveau dat een leerling nodig heeft om succesvol te zijn in vervolgonderwijs of baan.

 


Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl