Op weg naar arbeid...

Leerlingen die zich voorbereiden op een baan, volgen de arbeidsmarktgerichte leerweg. Focus ligt op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Naast een theoretische basis van Nederland, wiskunde, Engels en maatschappelijke vorming, draait het vooral om praktijk. Interne en externe stages en ervaring opdoen in groepsstages: het hoort er allemaal bij. Leerlingen werken in deze leerweg vanuit het fasemodel. Hierbij wordt de ontwikkeling gevolgd vanuit een arbeidsperspectief. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze coördinator loopbaanbegeleiding en arbeidstoeleiding Karen Backes. Ook bieden wij, indien passend, de mogelijkheid om een MBO 1 diploma te behalen.

 

Leerlingen kunnen uitstromen naar:

- Regulier Onderwijs

- Arbeidsmatige dagbesteding (vanaf 16 jaar),

- MBO Entree-opleiding,

- MBO niveau 2

- Betaald werk (vanaf 18 jaar, al dan niet met begeleiding)