Op weg naar arbeid...

Leerlingen die zich voorbereiden op een baan, volgen de arbeidsmarktgerichte leerweg. Focus ligt op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Naast een theoretische basis van Nederland, wiskunde, Engels en maatschappelijke vorming, draait het vooral om praktijk. Interne en externe stages en ervaring opdoen in leerwerkcentra: het hoort er allemaal bij. Leerlingen kunnen zich bij ons richten op techniek, groenvoorziening, bouw/hout, zorg en welzijn, handel en horeca.

 

Leerlingen kunnen uitstromen naar:

- Regulier Onderwijs

- Arbeidsmatige dagbesteding (vanaf 16 jaar),

- MBO Entree-opleiding,

- MBO niveau 2 

- Betaald werk (vanaf 18 jaar, al dan niet met begeleiding)

 


Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl