Op weg naar regulier (vervolg)onderwijs...

Leerlingen die onze theoretische leerweg volgen kunnen bij ons VMBO Basis of Theoretisch volgen. Wanneer het mogelijk is om tussentijds de overstap naar het reguliere onderwijs te maken, bereiden wij onze leerlingen daar zo goed mogelijk op voor. In leerjaar 3 en 4 is het mogelijk om deel te nemen aan staatsexamens die uiteindelijk kunnen resulteren in een diploma. Hiermee kunnen onze leerlingen doorstromen naar een aansluitende MBO opleiding. Het programma van toetsing en afsluiting wordt met de leerlingen aan het begin van het schooljaar besproken. De staatsexamens worden intern, in de vertrouwde omgeving, afgenomen door externe examinatoren. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het reguliere onderwijs werken wij met dezelfde soort methodes en een zelfde soort rooster. Lukt de overstap naar het regulier onderwijs (nog) niet? Dan kunnen vmbo-leerlingen ook examen doen bij ons op school.