Op weg naar regulier (vervolg)onderwijs...

Leerlingen die onze theoretische leerweg volgen, zijn ingeschreven op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Bij ons krijgen zij begeleiding op maat en wij ondersteunen deze leerlingen bij terugkeer naar het regulier onderwijs. Zo werken we bijvoorbeeld met dezelfde soort roosters en methodes. Lukt de overstap naar het regulier onderwijs (nog) niet? Dan kunnen vmbo-leerlingen ook examen doen bij ons op school.

 


Ortolaan Roermond

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-Mail: ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl